Networkingus | Regulamin
2
page-template-default,page,page-id-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-15.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Regulamin

REGULAMIN SPOTKANIA
NetworKINGus #5

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem wydarzenia jest blog Eventualnie wraz z zespołem organizacyjnym.
 2. W skład zespołu organizacyjnego wchodzą: Paulina Pięta, Marlena Baradziej, Magdalena Chłopek-Rek, Patrycja Majcher.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu i obowiązują wszystkich jej uczestników.
 4. Uczestnikami NetworKINGusa są aktywne osoby zainteresowane tematyką wydarzenia. Przedsiębiorcy, freelancerzy, blogerzy, aktywiści.
 5. W ramach spotkania odbywają się wykłady, prezentacje oraz zabawy integracyjne.

 

Zasady uczestnictwa:

 1. NetworKINGus to wydarzenie skierowane do wszystkich aktywnych osób, które odbędzie się 10 maja w Kieleckim Parku Technologicznym przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
 2. Godzina rozpoczęcia wydarzenia – 17.00. Przewidywany czas zakończenia wydarzenia – 20.30.
 3. Uczestnikiem NetworKINGusa może zostać osoba zarejestrowana na wydarzenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.networkingus.pl. Zapisanie się na wydarzeniu na portalu facebook nie kwalifikuje się do rejestracji.
 4. Rejestracja na wydarzenie trwa do 07 maja do godziny 23:59.
 5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest płatne. Bilet wstępu: 29,99 zł od 16 lutego do 31 marca, 39,99 zł od 01 kwietnia do 07 maja. W dniu wydarzenia opłata za uczestnictwo wynosi 50 zł. Istnieje możliwość skorzystania z promocji przy rejestracji 2 osób – do 31 marca koszt biletów za 2 osoby – 49,99 zł, od 1 kwietnia do 7 maja – 69,99 zł.
 6. Obowiązkowa rejestracja na stronie https://networkingus5.evenea.pl/.
 7. Opłatę za Wydarzenie należy uiścić poprzez portal evenea.pl.
 8. Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi fakturę za udział w wydarzeniu.  W celu otrzymania faktury prosimy o zaznaczenie tej informacji w ostatnim kroku rejestracji na portalu evenea.pl.
 9. Uczestnikowi, który nie przyjdzie na wydarzenie, a zapłaci za uczestnictwo, nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą uczestników i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w wydarzeniu.
 11. Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w wydarzeniu w przypadku, gdy nie dokonał rejestracji udziału lub nie uiścił on opłat za udział w wydarzeniu, w terminach określonych przez Organizatora bądź z innych powodów wyżej nie wymienionych.

 

Zasady spotkania:

 1. Organizatorzy zapewniają darmowe napoje (kawa, herbata, woda, sok) i przekąski dla każdego uczestnika.
 2. Uczestnik może skorzystać z atrakcji zorganizowanej na wydarzeniu w tym: wysłuchanie prelekcji, darmowych konsultacji u partnerów biznesowych, darmowych zdjęć w fotobudce, udziału w konkursach z nagrodami.
 3. Prosi się o nie wchodzenie i wychodzenie podczas wydarzenia.
 4. Prosi się o wyciszenie swoich telefonów komórkowych podczas trwania wydarzenia.
 5. Partnerzy wydarzenia mogą prowadzić działania marketingowe i sprzedażowe podczas wydarzenia.
 6. Organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje sponsor do osób przebywających w miejscu odbywającej się Wydarzeniu.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Imprezy organizowane na podstawie niniejszego regulaminu mają charakter zamknięty i nie stanowią imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504), chyba że jednoznacznie wynika to z oferty handlowej i jest pisemnie potwierdzone w ofercie.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem, jak również w miejscach zakwaterowania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Wydarzeniu odbywa się za zwrotem w całości wpłaconej wcześniej opłaty za uczestnictwo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Wydarzeniem.
 6. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 7. Rejestracja na wydarzenie jest jednoczesną zgodą na przesyłanie ofert marketingowych przez firmę Eventualnie Paulina Pięta.
 8. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie i rozpowszechnianie wizerunku na zdjęciach oraz video ze spotkania.
 9. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego przez portal evenea.pl, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem.