Polityka prywatności/Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ WWW.NETWORKINGUS.PL

 

§ 1
[informacje ogólne]

 1. Strona internetowa www.networkingus.pl (dalej: „Strona Internetowa”) jest prowadzana przez Paulinę Piętę, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. bp. Czesława Kaczmarka, nr 6/103, 25-022 Kielce, NIP: 6572687082, REGON: 363750429, napisz@eventualnie.pl (dalej: „Administrator”).
 2. W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
 3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników oraz stosowania plików cookies.
 4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.

 

§ 2
[dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Paulina Pięta prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Eventualnie Paulina Pięta, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. bp. Czesława Kaczmarka, nr 6/103, 25-022 Kielce, NIP: 6572687082, REGON: 363750429, napisz@eventualnie.pl.
 2. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może zbierać a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
 • odpowiedź na pytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dostarczanie mi newslettera – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • statystyki i analizy zachowań Użytkowników na stronach internetowych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest weryfikacja sposobu korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia przesłania pytania.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczenia newslettera są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia statystyk i analiz są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.
 4. Administrator może udostępnić dane Użytkowników swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych lub podmioty świadczące usługi marketingowe.
 5. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Inc., które swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google LLC jest podmiotem, który przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Narzędzie to służy do analizy statystyk stron internetowych.
 6. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

§ 3
[pliki cookies i narzędzia wykorzystywane na stronach internetowych]

 1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
 • tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
 1. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 3. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
 4. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 5. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

 

 

REGULAMIN SPOTKANIA
NetworKINGus

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem wydarzenia (dalej: „Wydarzenie”) jest Eventualnie Paulina Pięta wraz z zespołem organizacyjnym (dalej: „Organizator”).
 2. W skład zespołu organizacyjnego wchodzą: Paulina Pięta, Magdalena Chłopek-Rek, Marlena Żyła.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu i obowiązują wszystkich jej uczestników.
 4. Wzięcie udziału w wydarzeniu oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Uczestnikami NetworKINGusa są aktywne osoby zainteresowane tematyką wydarzenia (dalej: „Uczestnicy”) – przedsiębiorcy, freelancerzy, blogerzy, aktywiści.
 6. W ramach spotkania odbywają się wykłady, prezentacje oraz zabawy integracyjne.

 

Zasady uczestnictwa:

 1. NetworKINGus to wydarzenie skierowane do wszystkich aktywnych osób, które odbędzie się 28 listopada w  w Business Lantern Office, ul. 1-go Maja 191 w Kielcach.
 2. Godzina rozpoczęcia wydarzenia – 17.00. Przewidywany czas zakończenia wydarzenia – 20.30.
 3. Uczestnikiem NetworKINGusa może zostać osoba zarejestrowana na wydarzenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.networkingus.pl. Zapisanie się na wydarzeniu na portalu Facebook.com nie oznacza dokonania rejestracji.
 4. Rejestracja na wydarzenie trwa do 27 listopada.
 5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest płatne. Bilet wstępu mają następujące ceny: 39,99 zł. W dniu wydarzenia opłata za uczestnictwo wynosi 50 zł. Istnieje możliwość skorzystania z promocji przy wcześniejszej rejestracji – 34,99 zł.
 6. Obowiązkowa rejestracja na stronie https://evenea.pl/event/networkingus8/.
 7. Opłatę za Wydarzenie należy uiścić poprzez portal evenea.pl.
 8. Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi fakturę za udział w wydarzeniu.  W celu otrzymania faktury prosimy o zaznaczenie tej informacji w ostatnim kroku rejestracji na portalu evenea.pl.
 9. Uczestnikowi, który nie przyjdzie na wydarzenie, a zapłaci za uczestnictwo, nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w wydarzeniu. Wzięcie udziału w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
 11. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w wydarzeniu w przypadku, gdy ten nie zarejestrował się prawidłowo lub nie uiścił on opłaty za udział w wydarzeniu, w terminach określonych przez Organizatora bądź z innych powodów wyżej nie wymienionych w przypadku gdy jego uczestnictwo naruszałoby zasady organizacji wydarzenia.

 

Zasady spotkania:

 1. Organizatorzy zapewniają darmowe napoje (kawa, herbata, woda, sok) i przekąski dla każdego uczestnika.
 2. Uczestnik może skorzystać z atrakcji zorganizowanej na wydarzeniu w tym: wysłuchanie prelekcji, darmowych konsultacji u partnerów biznesowych, darmowych zdjęć, udziału w konkursach z nagrodami.
 3. Prosi się o nie wchodzenie i wychodzenie do sali w trakcie trwania Wydarzenia.
 4. Prosi się o wyciszenie swoich telefonów komórkowych podczas trwania Wydarzenia.
 5. Partnerzy Wydarzenia mogą prowadzić działania marketingowe i sprzedażowe podczas wydarzenia.
 6. Organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje sponsor do osób przebywających w miejscu odbywającej się Wydarzeniu.

 

Dane osobowe uczestników

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Wydarzenia jest Paulina Pięta prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Eventualnie Paulina Pięta, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. bp. Czesława Kaczmarka, nr 6/103, 25-022 Kielce, NIP: 6572687082, REGON: 363750429, napisz@eventualnie.com
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników:
 1. w celu umożliwienia im wzięcia udziału w Wydarzeniu, a więc w celu wykonania umowy, która łączy Organizatora z Uczestnikiem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – „RODO”);
 2. w celu dokumentacji, promocji lub reklamy imprez organizowanych przez Organizatora – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestników swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak: dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi księgowe czy podmioty świadczące usługi marketingowe.
 2. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestników niezależnym administratorom jakimi są partnerzy Wydarzenia, jeżeli będzie to potrzebne na przykład dla przekazania przez partnera nagrody dla Uczestnika.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników przez okres 10 lat od dnia wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 4. Osobom, których dane dotyczą przysługują prawa takie jak: (1) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; (2) prawo do sprostowania danych osobowych; (3) prawo do usunięcia danych osobowych; (4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (4) prawo do przeniesienia danych osobowych; (5) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; (6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; (7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli zgoda jest podstawą przetwarzania danych.
 5. W celu wykonania powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu.

Postanowienia końcowe:

 1. Imprezy organizowane na podstawie niniejszego regulaminu mają charakter zamknięty i nie stanowią imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504), chyba że jednoznacznie wynika to z oferty handlowej i jest pisemnie potwierdzone w ofercie.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas wydarzenia.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem, jak również w miejscach zakwaterowania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Wydarzeniu odbywa się za zwrotem w całości wpłaconej wcześniej opłaty za uczestnictwo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Wydarzeniem.
 6. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 7. Przebieg wydarzenia może być utrwalany poprzez wykonywanie fotografii lub nagrań wideo. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku oraz rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku z wykorzystaniem dowolnego sposobu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w całości i we fragmentach, w tym w Internecie w szczególności w celach takich jak marketing, promocja oraz informowanie o wydarzeniu. Zgoda obejmuje zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak też stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 8. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego przez portal evenea.pl, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem.

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera. Szczegóły na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności